Skupščina DPPU

Pozdravljeni,

Vabim vas na izredno skupščino Društva postprodukcijskih ustvarjalcev – DPPU.

Na podlagi določil aktov Društva postprodukcijskih ustvarjalcev sklicujem izredno skupščino članov društva, ki bo dne, 1. junija 2016, ob 14. uri, v projekcijski dvorani Viba filma, Stegne 5, Ljubljana.

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnikarja
  2. Pregled preteklega dela in aktualnega stanja
  3. Sprememba točk statuta
  4. Volitve novih članov v organe društva
  5. Pobude in vprašanja članov
  6. Razno

Vljudno vabljeni!

Člani, ki se ne morete udeležiti izredne skupščine društva lahko svoje pooblastilo posredujete / dostavite na sedež društva ali meni osebno. Pooblastite lahko tudi kolege, ki se bodo skupščine udeležili in bodo glasovali v vašem imenu.

Vaša prisotnost je pomembna zaradi sklepčnosti skupščine.

Lepo vas pozdravljam,
Julij Zornik

Comments are closed.