Članstvo

Aktivni član

je lahko tisti ustvarjalec v postprodukciji, katerega dosežki zadostujejo in ustrezajo sledečim pogojem za članstvo: 5 let delovnih izkušenj na področju filmske post-produkcije (ne glede na sekcijo), ki jih mora dokazati k vlogi priloženim zapisom filmografije in drugimi dokazili (ustvarjalec je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi pri MK, ogledne kopije filmov, recenzije, fotokopija diplome, nagrade ipd). Članarina znaša 40,00 € letno.

Pristopna izjava

 

Pridruženi član

je lahko vsak posameznik, ki deluje v polju filmske postprodukcije ali na nekem sorodnem filmskem področju, vendar pa ne zadostuje in ustreza pogojem za polno, aktivno članstvo v DPPU. Pridruženi člani imajo enake pravice kot aktivni člani, brez volilne pravice in pravice uporabe članstva v DPPU pri svojem delu. Članarina znaša 40,00 € letno.

Pristopna izjava

 

Član – študent

je lahko posameznik, ki aktivno sodeluje v izobraževalnem programu s sorodnim predmetnikom ter izkazuje interes za delovanje v filmski postprodukciji. Pristopna vloga mora vsebovati dokazila o sodelovanju v izobraževalnem programu, članstvo študenta pa se obnavlja na letni ravni – glede na študentski status in sodelovanje v izobraževalnih programih. Članarina znaša 20,00 € letno.

Pristopna izjava

 

Častni član

Naziv le-tega se lahko podeli članu društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva, za očiten doprinos k ugledu poklicev in postprodukcijskega sektorja nasploh ali kot priznanje izjemnega ustvarjalnega dosežka. Naziv častnega člana društva lahko društvo podeli tudi nečlanu, iz istih razlogov. Predloge za dodelitev častnega naziva sprejema upravni odbor, ki z dvotretjinsko (2/3) večino glasov prisotnih članov, potrdi predlog in posreduje občnemu zboru na glasovanje.