1. Izredna skupčina DPPU, 01.06.2016, Viba Film

01. junija smo se zbrali na 1. izredni skupščini DPPU v projekcijski dvorani Viba Filma. Prisotnih je bilo 15 članov. (11 aktivnih)

DPPU_IzrednaSkupscina_01062016_2

Po ugotovitvi sklepčnosti smo pregledali preteklo in aktualno delovanje in finančno stanje društva, potrdili spremembe statuta, izvolili nove člane v organe društva, se posvetili vprašanjem in predlogom članov, ter zastavili načrte za v prihodnje. Vsekakor produktivna skupščina!

 

Za podrobnejše informacije preberi zapisnik in priložene datoteke oz. si predvajaj celotno skupščino.

DPPU_ZAPISNIK_1.IzrednaSkupscina_01062016

DPPU_BILANCA_02.10.2013 do 01.06.2016

DPPU_POSNETEK_Prva polovica skupščine

DPPU_POSNETEK_Druga Polovica skupščine

 

Hvala vsem za pozornost in sodelovanje!

Comments are closed.